Thứ sáu, Tháng 9 02, 2011
   
Text Size

"Chia sẻ những gì có thể..."

# Tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 Quản trị website Quản trị Vietnam: +84 914 171 299 Russia: +7 90 69 59 88 69
2 Hỏi - đáp về chuyên môn Giáo viên
3 Hỏi - đáp về ứng dụng công nghệ ICT vào dạy và học Hỗ trợ kỹ thuật


Bộ Giáo dục VN


Sở Giáo dục Gia Lai


Trường Chuyên Hùng Vương Gia Lai


Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai


Trường Đại Học Bách Khoa Tomsk, LB Nga


Cục Đào Tạo Với Nước Ngoài
http://www.binhdinh.gov.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định


Báo Gia Lai


Báo Bình Định


Tìm kiếm thông tin Học Bổng du học


Website lớp Lý K19, Đại học Qui Nhơn