Thứ ba, Tháng 10 11, 2011
   
Text Size

"Chia sẻ những gì có thể..."

Theo bạn, giao diện này thế nào?

Số người tham gia bình chọn
43
Lần bình chọn đầu tiên
Chủ nhật, 19 Tháng 4 2009 12:42
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ bảy, 17 Tháng 9 2011 03:46

Theo bạn, giao diện này thế nào?

Hits Percent Graph
Phù hợp;
21 48.8%
Tốt, cần phát huy;
13 30.2%
Không quan tâm!
7 16.3%


Bộ Giáo dục VN


Sở Giáo dục Gia Lai


Trường Chuyên Hùng Vương Gia Lai


Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai


Trường Đại Học Bách Khoa Tomsk, LB Nga


Cục Đào Tạo Với Nước Ngoài
http://www.binhdinh.gov.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định


Báo Gia Lai


Báo Bình Định


Tìm kiếm thông tin Học Bổng du học


Website lớp Lý K19, Đại học Qui Nhơn