Thứ ba, Tháng 4 19, 2011
   
Text Size

"Chia sẻ những gì có thể..."

Phương pháp dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

whatNgày 18&19.12.2009, Bộ Giáo dục và Đào Tạo đã tổ chức lớp tập huấn về "phương pháp dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” ở trường THPT (nằm trong chương trình mục tiêu Quốc Gia) tại Đà Nẵng. Tham gia lớp tập huấn này bao gồm 17 tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, mỗi tỉnh 3 người cho từng môn học (Vật Lí, Sinh học, Công Nghệ, Địa Lí)

Sau đây là nội dung của 3 buổi tập huấn mà tác giả đã tham gia đối với bộ môn Vật Lí THPT:

 1. Buổi thứ nhất:

 - Làm quen với lớp tập huấn

 - Giới thiệu chung về DHTH “SDTKNL&HQ” cho môn vật lý THPT;

 - Giới thiệu về phương pháp và các kỹ thuật dạy học tích cực

- Chia nhóm

- Giới thiệu và làm quen với kỹ thuật “ xắp xếp lại văn bản” để học viên nắm được phần DHTH “SDTKNL&HQ” cho môn vật lý THPT.

- Giới thiệu và làm quen với kỹ thuật “điền khuyết”

- Giới thiệu và làm quen với kỹ thuật “đặt tiêu đề cho phần đọc”

- Giới thiệu và làm quen với kỹ thuật “hoàn thiện văn bản”

· Lưu ý: Mỗi kỹ thuật thực hiện trong 15 đến 20 phút bao gồm:

. 5 phút : Học viên tự đọc và tự hoàn thiện tài liệu.

. 5 phút : Học viên bàn luận trong nhóm

. 5 phút : Học viên so sánh với đáp án và cho ý kiến so sánh phản hồi.

· Giao nhiệm vụ về nhà:

Học viên tìm địa chỉ tích hợp và chuẩn bị g/á có tích hợp tiết kiệm năng lượng.

2. Buổi thứ hai:

- ý kiến của các học viên qua 4 kỹ thuật dạy học tích cực đã thực hiện ở buổi sáng

- Giới thiệu và làm quen với kỹ thuật “dh tích cực qua hệ thống câu hỏi”

- Tìm địa chỉ tích hợp cho toàn bộ chương trình

. Hướng dẫn học viên tìm địa chỉ tích hợp

. Bàn luận trong nhóm để tìm địa chỉ tích hợp

. Đáp án gợi ý về địa chỉ tích hợp

- Hướng dẫn học viên chuẩn bị g/á

· Giao nhiệm vụ về nhà: Nhóm chuẩn bị g/á để buổi thứ 3 báo cáo.

3. Buổi thứ ba:

- Các nhóm chuẩn bị g/á để báo cáo.

- Từng nhóm báo cáo về g/á nhóm mình đã chuẩn bị.

- Đưa g/á gợi ý có trong tài liệu

- Các học viên cho ý kiến đóng góp cho g/á.

* Kết thúc buổi tập huấn: Thu thập những ý kiến phản hồi để rút kinh nghiệm.
Một vài hình ảnh về lớp tập huấn

Thầy Nguyễn Trọng Sửu, cùng các đoàn Gia Lai, Bình Định, Kon Tum, Quảng Bình tại lớp tập huấn môn Vật Lí.


Thầy Nguyễn Trọng Sửu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trực tiếp đứng lớp tập huấn.

Đơn vị sở GD-ĐT Đà Năng đại diện lớp tập huấn phát biểu

Đoàn Gia Lai đang thảo luận nhóm

Đoàn Gia Lai và Quảng Bình đang thảo luận nhómBộ Giáo dục VN


Sở Giáo dục Gia Lai


Trường Chuyên Hùng Vương Gia Lai


Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai


Trường Đại Học Bách Khoa Tomsk, LB Nga


Cục Đào Tạo Với Nước Ngoài
http://www.binhdinh.gov.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định


Báo Gia Lai


Báo Bình Định


Tìm kiếm thông tin Học Bổng du học


Website lớp Lý K19, Đại học Qui Nhơn

Login Form