Thứ năm, Tháng 10 06, 2011
   
Text Size

"Chia sẻ những gì có thể..."

Trao đổi Logos giữa các website

traodoiNhằm giao lưu giữa các trang web với nhau, DayHocVatLi.Net sẵn sàng trao đổi Logo & Banner với website của Quý Thầy Cô và các Bạn.

* Điều kiện trao đổi:

  1. Website của Quý Thầy Cô và các Bạn phải có nội dung lành mạnh, không vi phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
  2. Website của Quý Thầy Cô và các Bạn không có các hoạt động và các bài viết liên quan đến chính trị.
  3. Website của Quý Thầy Cô và các Bạn có vị trí đặt Logo & Banner và luôn xuất hiện ngay tại Trang chủ và tất cả trang con.
  4. Logo & Banner của Thầy Cô và các Bạn phải có định dạng trong các loại: GIF, Animated GIF, JPG, PNG với kích thước chiều ngang không quá 194px và chiều cao không quá 84px (nếu cần thiết, DayHocVatLi.Net có thể chỉnh lại giúp).

Nếu Quý Thầy Cô và các Bạn đồng ý và đáp ứng đủ các điều kiện trên, hãy liên hệ với DayHocVatLi.Net tại đây, sau khi xem xét DayHocVatLi.Net sẽ tiến hành trao đổi Logo & Banner của Quý Thầy Cô và các Bạn tại Trang chủ DayHocVatLi.Net.

htac

* Xin lưu ý:

  • DayHocVatLi.Net xin được từ chối việc trao đổi Logo & Banner mà không cần phải trả lời và nêu lý do.
  • Nếu website của bạn không đáp ứng hoặc vi phạm một trong các điều kiện trên, DayHocVatLi.Net sẽ ngưng đăng Logo & Banner của bạn mà không cần phải thông báo trước.
  • Riêng website chưa đủ điều kiện 2 & 3 có thể đặt Logo & Banner dưới hình thức quảng cáo để nhanh chóng tăng số lượng truy cập.

Trân trọng gửi lời chào, chúc sức khỏe và sự hợp tác bền vững đến Quý Thầy Cô và các Bạn!

DayHocVatLi.NetBộ Giáo dục VN


Sở Giáo dục Gia Lai


Trường Chuyên Hùng Vương Gia Lai


Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai


Trường Đại Học Bách Khoa Tomsk, LB Nga


Cục Đào Tạo Với Nước Ngoài
http://www.binhdinh.gov.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định


Báo Gia Lai


Báo Bình Định


Tìm kiếm thông tin Học Bổng du học


Website lớp Lý K19, Đại học Qui Nhơn